Mgr. Barbora Blašková - Profil prekladateľa

 • Certifikát CAE - Cambridge Assessment English (2021)
 • Štátna jazyková skúška (úroveň C1 SERR) z anglického jazyka (2020)
 • University of Illinois Chicago, USA - intenzívny kurz angličtiny (2017/2018)
 • South Suburban College Illinois, USA - ESL (English Second Language) program (2015/2016)
 • SOLEX College, Chicago, USA - Intenzívny program angličtiny (2013)
Mgr. Barbora Blašková

Ponúkam preklady textov z angličtiny do slovenčiny/slovinčiny tohto druhu:

 
 • webové stránky
 • katalógy
 • technické manuály
 • návody na použitie
 • rôzne typy zmlúv
 • reklamné texty
 • právne texty
 • odborné články
 • softvérová dokumentácia
 • obchodná korešpondencia
 • filmové scenáre
 • divadelné hry
 • umelecké texty
 • iné
 

Neprekladám:

Úradné dokumenty, ktoré si vyžadujú okrúhlu pečiatku súdneho prekladateľa (rodný list, sobášny list, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra a iné).