Slovene / Slovak / English

Slovenščina / Slovaščina / Angleščina

Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)

Prekladateľstvo