Cenová kalkulácia prekladov

Základná cena prekladu je 13,- € / normostrana.

1 normostrana má 1800 znakov vrátane medzier.
Ak potrebujete zistiť počet normostrán Vášho dokumentu, kliknite sem: http://normostrana.sk

Cena závisí od typu prekladu a rozsahu textu. Pri prekladoch menšieho rozsahu je termín dodania do 3-och dní. Cena za expresný termín sa stanovuje na základe dohody. Pri prekladoch väčšieho rozsahu (viac ako 10 normostrán) si prosím zarezervujte termín v dostatočnom predstihu.