Mgr. Barbora Blašková - Profil prekladateľa

Slovinsko ma fascinovalo už od detstva - moju pozornosť vzbudil samotný názov krajiny, ktorý sa od Slovenska líši len v jednej samohláske a pokračovalo to neskorším zistením, že ide o mimoriadne zaujímavú krajinu, s ktorou nás okrem podobného jazyka spája mnoho spoločného. Aby som mohla lepšie porozumieť slovinskej kultúre, histórii a predovšetkým samotným Slovincom, rozhodla som sa študovať magisterský obor Slovinský jazyk a literatúra na Masarykovej univerzite v Brne, ktorý som úspešne ukončila v roku 2014.

Vďaka tomu dnes môžem úprimne povedať, že robím presne to, čo ma skutočne napĺňa a každým projektom sa učím niečo nové.

Svoje jazykové znalosti som si zdokonalila na zahraničnom študijnom pobyte na Ľubľanskej univerzite (Univerza v Ljubljani) v roku 2010 a niekoľkotýždňových seminároch a kurzoch slovinského jazyka a literatúry v Ľubľane a Koperi medzi rokmi 2010 a 2022.

Pracovné skúsenosti:

 • od 2017 - Editorské spracúvanie súťažných návrhov európskych verejných inštitúcií v Úradnom vestníku Európskej únie v slovinčine a angličtine
 • od 2015 - prekladateľská prax ako SZČO

Vzdelanie:

 • 2020 - Odborné minimum pre prekladateľov a tlmočníkov (Tlmočnícky ústav FF PU v Prešove)
 • 2011/2014/2022 - Seminár slovinského jazyka a literatúry v Ľubľane (Univerza v Ljubljani)
 • 2010 - Intenzívny kurz slovinského jazyka v Koperi (Univerza na Primorskem)
 • 2010 - Študijný pobyt na Ľubľanskej univerzite (Univerza v Ljubljani)
 • 2008 –2014 - Magisterské štúdium v obore Slovinský jazyk a literatúra na Masarykovej univerzite v Brne
Mgr. Barbora Blašková

Ponúkam preklady textov zo/do slovinčiny tohto druhu:

 
 • webové stránky
 • katalógy
 • technické manuály
 • návody na použitie
 • rôzne typy zmlúv
 • reklamné texty
 • právne texty
 • odborné články
 • softvérová dokumentácia
 • obchodná korešpondencia
 • filmové scenáre
 • divadelné hry
 • umelecké texty
 • iné
 

Neprekladám:

Úradné dokumenty, ktoré si vyžadujú okrúhlu pečiatku súdneho prekladateľa (rodný list, sobášny list, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra a iné).